Fizička lica

 

POSTUPAK PRODAJE INVESTICIONIH JEDINICA

OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA ATLAS MONT – U POSTUPKU TRANSFORMACIJE

 

Ukoliko želite da prodate Vaše investicione jedinice potrebno je da dođete u prostorije društva i da popunite ZAHTJEV ZA PRODAJU INVESTICIONIH JEDINICA.

 

Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

 –          ličnu identifikacinu ispravu izdatu od strane nadležnog državnog organa (lična karta ili pasoš)

–          dokaz o novčanom računu u banci / potvrdu banke o broju žiro računa stvarnog vlasnika investicionih jedinica (kopija bankovne kartice)

 Uz navedeno, shodno Zakonu o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni ste popuniti i sledeće obrasce

 –          Obrazac o identifikaciji fizičkog lica

–          Obrazac za identifikaciju politički eksponiranih lica

–          Obrazac za identifikaciju zastupnika ili ovlašćenog lica ( ukoliko je fizičko lice opunomoćilo drugo lice)

 

 Cijena investicione jedinice po kojoj se vrši isplata vlasnicima investicionih jedinica je PROSIJEČNA CIJENA INVESTICIONE JEDINICE u periodu od 120 dana od dana dobijanja Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti br. 04/3 – 1325/10 – 12  od 16.08.2012. godine