Otvoreni IF

Fondom zajedničkog ulaganja Atlas Mont ad upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondom Atlas Mont ad shodno Ugovoru o upravljanju koji se zaključuje između Fonda i Društva. U procesu Masovne vaučerske privatizacije (MVP), koja je pokrenuta od strane Vlade Republike Crne Gore, prikupljeno je 209.509.650. vaučer poena od građana Crne Gore.

U fond Atlas Mont svoje vaučere uložilo je više od 36.000 građana Crne Gore. Prikupljeni vaučer poeni su uloženi u 41 preduzeća koja su bila na listi MVP-a. neka od tih preduzeća i danas su u portfelju Fonda. Fond je pretrpio nekoliko transformacija. Najprije je poslovao kao privatizacioni fond, potom kao privatizaciono investicioni fond i sada kao fond zajedničkog ulaganja.

Na poslovanje Fonda zajedničkog ulaganja Atlas Mont ad primjenjuju se odredbe Zakona o Investicionim fondovima.

Kontrolni i regulatorni organ je Komisija za hartije od vrijednosti.

Skupština  akcionara

Skupštinu akcionara Fonda čine svi akcionari Fonda zajedničkog  ulaganja  Atlas Mont  ad.

Spisak 10 najvećih akcionara fonda

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Fonda je organ nadzora nad upravljanjem Fondom  i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda. Nadzorni odbor je kolektivni organ kojim rukovodi predsjednik. Članove  nadzornog odbora bira skupština akcionara Fonda. Nadzorni odbor ima tri člana.  Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Slobodan Burić – Predsjednik

Miodrag Radulović – Potpredsjednik

Zoran Jovanović – Član