Portfolio ZF

Portfelj – 30.1ZIF 30.11.2017._pdf1.2017.

PortfeZIF30.09.2017lj – 30.09.2017.

Portf31.07.2017. ZIFelj – 31.07.2017.

Portfelj30.06.2017 ZIF – 30.06.2017.
Port31.05.2017.pdf ZIFfelj – 31.05.2017.

2017. godina

 

Portfelj – 30.04.2017.

Portfelj – 31.03.2017.

Portfelj – 28.02.2017.

Portfelj – 31.01.2017.

2016. godina

Portfelj – 30.12.2016.

Portfelj – 30.11.2016.

Portfelj – 31.10.2016.

Portfelj – 30.09.2016.

Portfelj – 31.08.2016.

Portfelj – 31.07.2016.

Portfelj – 30.06.2016.

Portfelj – 31.05.2016.

Portfelj – 30.04.2016.

Portfelj – 31.03.2016.

Portfelj – 29.02.2016.

Portfelj – 31.01.2016.

2015. godina

Portfelj – 31.12.2015.

Portfelj – 30.11.2015.

Portfelj – 31.10.2015.

Portfelj – 30.09.2015.

Portfelj – 31.08.2015.

Portfelj – 31.07.2015.

Portfelj – 30.06.2015.

Portfelj – 31.05.2015.

Portfelj – 30.04.2015.

Portfelj – 31.03.2015.

Portfelj – 28.02.2015.

Portfelj – 31.01.2015.

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – oktobar 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – septembar 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – avgust 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – jul 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – jun 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – maj 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – april 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – mart 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – februar 2013

Mjesečni obračun vrijednosti fonda – januar 2013