Novosti

OBAVJESTENJE O OBUSTAVI OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA

Shodno čl. 13. i 127 Zakona o investicionim fondovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/11 od 17.11.2011, 013/18 od 28.02.2018) i čl. 24 Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom “Atlas Mont”, obavještavamo vlasnike investicionih jedinica OIF “Atlas Mont” da je Odbor direktora Društva za upravljanje investicionim fondom “Atlas Mont” a.d. Podgorica, u cilju zaštite interesa i ravnopravnog tretmana vlasnika investicionih jedinica, dana 20.12.2018. donio Odluku o privremenom obustavljanju otkupa investicionih jedinica OIF “Atlas MOnt”. Obustava će trajati do 22.01.2019. godine.

 

 

OBAVJESTENJE O OBUSTAVI OBRACUNA NAV

Shodno čl. 13. i 127 Zakona o investicionim fondovima (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/11 od 17.11.2011, 013/18 od 28.02.2018) i čl. 24 Pravila o upravljanju Otvorenim investicionim fondom “Atlas Mont”, obavještavamo vlasnike investicionih jedinica OIF “Atlas Mont” da je odbor direktora  Društva za upravljanje investicionim fondom “Atlas Mont” a.d. Podgorica, u cilju zaštite interesa i ravnopravnog tretmana vlasnika investicionih jedinica, dana 20.12.2018. donio Odluku o privremenom obustavljanju obracuna neto vrijednosti imovine OIF “Atlas Mont”. Obustava će trajati do 22.01.2019. godine.

OBAVJEŠTENJE

za akcionare Zatvorenog investicionog fonda 

Obavještavaju se nesaglasni akcionari Fonda, koji su na Skupštini akcionara Fonda 04.12.2014. godine glasali protiv Programa razvoja Fonda, da Predlog za izmirenje obaveza prema nesaglasnim akcionarima mogu preuzeti u periodu od 31.08.2016. do 09.09.2016. godine u prostorijama Društva, ul. Stanka Dragojevića br.4 u periodu od 09-14h ili na sajtu Društva.

Nesaglasni akcionari imaju rok od 10 dana od dana preuzimanja Predloga da se pismeno izjasne da li prihvataju ili odbijaju isti.

Saziv za ponovnu prvu redovnu Skupštinu akcionara

Saziv za prvu redovnu Skupštinu akcionara

Saziv za trecu ponovnu I vanrednu sjednicu Skupstine akcionara

Saziv za ponovnu I vanrednu Skupstinu akcionara

Obavještavamo vas da se nalazimo na novoj adresi: Ulica Stanka Dragojevića 4 – Podgorica.

Naši novi brojevi telefona su:

020/406-190

020/406-191

Fax: 020/406-192

Informacije za vlasnike investicionih jedinica:

ZAHTJEVE ZA SLEDEĆI OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA PRIMAMO DO 05.08.2014. godine do 14h.

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio peti otkup investicionih jedinica je iznosila 0,09716901 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08745211 ( poslije odbitka 10% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio četvrti otkup investicionih jedinica je iznosila 0,09845204 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08860684 ( poslije odbitka 10% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio treći otkup investicionih jedinica je iznosila 0,10065650 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08052520 ( poslije odbitka 20% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio drugi otkup investicionih jedinica je iznosila 0,10224053 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,08179242 ( poslije odbitka 20% izlazne nadoknade).

– Prosiječna vrijednost investicione jedince za 120 dana po kojoj se vršio prvi otkup investicionih jedinica je iznosila 0,09419542 (BRUTO), a neto vrijednost IJ je bila 0,07535634 ( poslije odbitka 20% izlazne nadoknade).

• Saziv za prvu vanrednu Skupštinu akcionara

• Saziv za drugu redovnu Skupštinu akcionara

• Saziv za ponovnu prvu redovnu Skupštinu akcionara

• Saziv za prvu redovnu Skupštinu akcionara

 Saziv za ponovnu redovnu skupštinu

 Saziv treća ponovna vanredna

Saziv ponovna vanredna

• Pravila o upravljanju Atlas otvoreni

• Predlog Statuta Zatvorenog investicionog fonda Atlas Mont

• Predlog Ugovora o upravljanju – Atlas Mont

• Program transformacije – Atlas Mont

• Programi razvoja

• Atlas Mont Procjena

• Odluka – sazivanje skupštine

Arhiva (2010, 2011)

• Mjesečna i godišnja aktiva

• Izvod iz periodičnog izvještaja o poslovanju Fonda (01.01.- 30.09.2010.)

• Mjesečni obračun za oktobar 2010.

• Mjesečni obračun za novembar 2010.

• Mjesečni obračun vrijednosti Fonda, avgust 2010.

• Revizorski izvještaj za 2009. godinu